Voor het bedrijfsleven is er winst te behalen door preventieve gezondheidszorg in huis te halen. Ziekteverzuim, maar ook een lagere productiviteit kost het bedrijfsleven veel tijd en geld. Steeds meer bedrijven bieden hun werknemers een zogenaamde health-check (gezondheidsanalyse) aan en dat zorgt voor de eerste stap…. bewustwording. Maar na dit inzicht stopt het vaak. Hoe nu verder? Plan van aanpak? Zijn er vervolgstappen die worden genomen? Wat voor een interventie kan worden aangeboden?

Het zorg- en beweegaanbod ligt momenteel versnipperd in de Limburgse markt. Menig ondernemers starten vanuit hun eigen specialisme een bedrijf. Deze ‘wildgroei’ maakt het voor de hulpvrager onoverzichtelijk waar het wat kan afnemen. Waar kan ik terecht? Wie kan mij helpen? In Zuid-Limburg is er behoefte aan een organisatie die een mix aan mogelijkheden op het gebied van bewust Zijn, Voeding en Beweging aanbiedt.

Anita VerstappenDus is Anita Verstappen in 2014 een werkgroep ‘Preventie’ gestart. De werkgroep heeft als doel een product te ontwikkelen waarin zzp-ers elkaar versterken door samen te werken. Een collectief van samenwerkende, bewuste, gepassioneerde  zzp-ers met verschillende specialismen, die een gevarieerd aanbod kunt aanreiken en de behoefte en wensen binnen een organisatie kunt leveren op het gebi.

Inmiddels staat PreventiVIO, een multidisciplinair collectief van gelijkgestemde ZZP-ers die inzetbaar zijn op het gebied van Bewust Zijn, Bewust Bewegen en Bewuste Voeding. Samenwerking met ons levert organisaties vitalere en gezondere medewerkers op, hetgeen bijdraagt aan een gezondere organisatiecultuur, wat resulteert in een beter imago, lager verzuim en kostenbesparing.

De belangrijkste succesfactor binnen een organisatie zijn de medewerkers. Voor het realiseren van organisatiedoelstellingen zijn vitale en gedreven medewerkers noodzakelijk. Door preventief te investeren in hun gezondheid, op fysiek en mentaal vlak, kunnen deze doelstellingen beter behaald worden. PreventiVIO ondersteunt uw organisatie bij het positief beïnvloeden van de levensstijl van uw medewerkers door in te zetten op een gezond beweegpatroon, gezonde voeding en vitaliteit.

Samenwerken, verbindingen leggen, oplossingsgericht handelen met als doel vitaliteit optimaliseren voor mens en organisatie dat is de kracht van PreventiVIO… Kortom samenwerken loont!

Wilt u weten wat PreventiVIO voor uw organisatie kan betekenen? Wij komen graag bij u langs. Mail of bel ons voor het maken van een afspraak:

Anita Verstappen
T 06 41 99 1678

info@preventivio.nl  / www.preventivio.nl