Bewust Zijn

Elk individu is een belangrijke schakel binnen een organisatie. Het is daarom van belang om je blik niet alleen te richten op de organisatie als geheel, maar ook juist – op sociaal-emotioneel gebied – op het individu.

Wanneer het individu dan ook de ruimte geboden krijgt om:
a. te zijn wie hij is,
b. om zijn plek binnen het bedrijf (en het belang daarvan) nog duidelijker te krijgen,
c. aan de slag te gaan met wat hem belemmert om zijn volle potentieel te zien binnen de organisatie (stressfactoren), dan groeit het individu in zijn volle potentieel, en werkt dit door in de organisatie.

PreventiVIO werkt graag met je mee aan dit proces van bewustZijn. Mogelijkheden op dit gebied liggen bijvoorbeeld in systeemopstellingen, individuele coaching, groepscoaching, mindfulness, ervaringsleer.