Green Paper

Vitaliteit in organisaties omvat meer dan enkel aandacht voor gezondheid. Voor ons is het beleidsveld Werkklimaat de omstandigheden waarin medewerkers optimaal kunnen functioneren, zowel tastbaar als niet tastbaar. De cultuur op de werkvloer draagt bij aan het gewenst gedrag.

In dit artikel zoem ik in op het zelfopgelegd zijn aan een gedachtegoed, want hiermee valt of staat het succesvol samenwerken. Ik neem je graag mee in een eigen praktijkvoorbeeld waarin loyaliteit de ‘zaak’ kraakt of maakt.

Wie gezond is heeft 1000 wensen. Degene die ziek is maar 1 en dat is gezond worden.
Gezondheid is onze grootste asset en toch hebben we vaak geen goed beeld aan de totaliteit die van invloed is op gezondheid. En gezondheid, is dat iets wat iemand privé moet regelen of zijn er zaken die je in de organisatie kunt doen om een bijdrage te leveren aan gezondheid.