Green Paper

Continuïteit is een van de pijlers die ervoor zorgt dat de vitaliteit in de organisatie, binnen de teams en van de medewerkers stroomt. Wat is immers ook de continuïteit van jouw bedrijf als de medewerkers niet vitaal zijn? En wat specifiek ondersteunt de vitaliteit van de medewerkers als we spreken over het thema continuïteit? Welke rol speelt specifiek risicomanagement binnen jullie organisatie? Willen we van reactief naar proactief?

Wat is Aanwezigheid in deze tijden van onzekerheid en grote verandering? Wat kun jij er als ondernemer aan doen om je werknemers meer aanwezig te laten zijn?

Hoeveel aandacht is er op kantoor voor gezonde voeding? Hoeveel keuze is er in de kantine? Waar kies jij voor in de kantine, voor een gezonde hap, of voor een gefrituurde snack?

De Arbowet stelt dat werknemers recht hebben op een gezonde en veilige werkplek. Maar er is meer. Werkplezier en waardering worden door veel werknemers zelfs als belangrijker ervaren dan de financiële vergoeding. Hoe is het werkklimaat in jouw organisatie?

  • 1
  • 2