Drijfveren inspiratiesessie voor ondernemers

D R I J F V E R E N – ‘Let the world know why you’re here and do it with passion’

 

B E W U S T   O N D E R N E M E N  =  S U C C E S V O L   O N D E R N E M E N

W A T ?   E E N  I N S P I R A T I E S E S S I E  V O O R  O N D E R N E M E R S

W A N N E E R ?  V R I J D A G   6 M A A R T   2 0 2 0  V A N   9 – 1 3. 0 0   U U R

L O C A T I E ? Z U I D  L I M B U R G

 

W I E ?   E E N  U N I E K  S A M E N W E R K I N G S V E R B A N D

V A N  P R E V E N T I V I O  V I T A L I T E I T S C O A C H   A N I T A  V E R S T A P P E N,  B E E L D E N D

K U N S T E N A R E S   C L A U D I A  V O L D E R S  EN  S C H R I J VER  E N  S P R E K E R

P A S C A L E   B R U I N E N

 

Tijdens deze interactieve inspiratieochtend word je door Anita, Claudia en Pascale op een speelse en informele manier uitgenodigd om jouw authentieke kracht als persoon én als ondernemer te (her)ontdekken. Authenticiteit werkt namelijk als een magneet op de drie W’s: Werknemers, Winst en Wereld. In onze snel veranderende samenleving is het immers van het grootste belang dat jouw bedrijf zowel de beste intrinsiek gemotiveerde medewerkers als klanten aantrekt én behoudt. Steeds meer mensen kiezen een bedrijf niet zozeer enkel vanwege het salaris of de prijs van een product of dienst, maar baseren hun keuze veeleer op factoren als eerlijkheid, transparantie, oprechte aandacht voor de menselijke maat, het diepere verhaal (het waarom) achter de onderneming, duurzaamheid en de arbeidsomstandigheden van toeleveranciers. Ze zijn, kortom, geïnteresseerd in de ziel van het bedrijf.

Wat is de ziel van jouw bedrijf? Wat zijn jouw drijfveren als ondernemer?

Anita, Claudia en Pascale dagen jou uit om juist in deze drukke tijden eens te durven stilstaan bij wat jou eigenlijk drijft, als mens en als ondernemer. Heb je nog steeds het heilige vuur waar het destijds allemaal mee is begonnen? Zo ja, vertaalt zich dit naar jouw onderneming en personeel? Zo nee, waarom ben je dit kwijtgeraakt? Maar je wordt ook nadrukkelijk uitgenodigd om anders en bewust te (leren) kijken. Zo verbreed je je perspectief en creëer je ruimte om zowel jouw eigen authenticiteit als die van jouw bedrijf en jouw werknemers optimaal tot hun recht te laten komen. Op deze manier bind je de beste mensen, zowel klanten als personeel, duurzaam aan je bedrijf.

 

Kosten bedragen € 105,- per persoon exclusief 21% BTW, inclusief koffie/thee/water en een versnapering.

Aanmelden kan via info@preventivio.nl.  LET OP: aanmelding is pas definitief nadat de betaling is ontvangen.