Anita, welke bijdrage lever jij op het gebied van vitaliteit?

Anita, welke bijdrage lever jij op het gebied van vitaliteit?

Door sterke spelers op te markt te verbinden en werkgevers bewust te maken hoe ze ziekteverzuim kunnen terugdringen en productiviteit kunnen verhogen. Liever spreek ik overigens over gezondheid-en aanwezigheidsstarget. Het gaat immers over het optimaliseren van gezondheid met als gevolg een laag ziekteverzuim. Het aanwezigheidstarget heeft ook te maken met de bevlogenheid op de werkvloer en het verborgen verzuim. Maatgericht aan de slag met de organisatie als krachtig vitaliteitsbeleid en de medewerkers te ondersteunen in dat wat zij nodig hebben. Hierbij gaat het om wederkerig gedrag. De werkgever zorgt goed voor de werknemer en visa versa..

Kun je enkele voorbeelden noemen waar je aan de slag bent?

Bij Thermae 2000 is een start gemaakt om de medewerkers te horen, in beeld gebracht waar de verlangens en uitdagingen zitten, kortom ondersteuning geboden bij het boven water halen van de oorzaak. In mijn perceptie is er geen oplossing voor vitaliteit, vanuit de oorzaak is de koers authentiek. De oplossing zit in de medewerker en de organisatie zelf. Er is een vitaliteitsteam in het leven geroepen bestaande uit een dwarsdoorsnede van de organisatie waarbij functiegroep vertegenwoordiger is. Dit team is getraind op thema’s als vertrouwen, veiligheid en communicatie. Als intern ambassadeurschap is dit team proactief in het aanbod dat het bedrijf organiseert op het gebied van coaching, beweging, voeding en ontspanning. Inmiddels is Thermae 2000 uitgeroepen tot het vitaalste bedrijf van Limburg.

Daarnaast ben ik mede-initiatiefnemer van het Netwerk Vitaal Limburg. Een partnership van organisaties met de gemeenschappelijke wens voor vitalere medewerkers in Limburg. Door de stijgende werkdruk binnen organisaties en medewerkers die langer moeten doorwerken komen stress klachten steeds meer voor en neemt het risico op uitval toe. Het zorgdragen voor optimale vitaliteit door middel van eigen regie en veerkracht is essentieel om (verborgen) verzuim te voorkomen. Deze maatschappelijke ontwikkelingen maken vitaliteit in organisaties belangrijker dan ooit.