Tag Archives: bewustwording

Vitaliteit in organisaties omvat meer dan enkel aandacht voor gezondheid. Voor ons is het beleidsveld Werkklimaat de omstandigheden waarin medewerkers optimaal kunnen functioneren, zowel tastbaar als niet tastbaar. De cultuur op de werkvloer draagt bij aan het gewenst gedrag.

In dit artikel zoem ik in op het zelfopgelegd zijn aan een gedachtegoed, want hiermee valt of staat het succesvol samenwerken. Ik neem je graag mee in een eigen praktijkvoorbeeld waarin loyaliteit de ‘zaak’ kraakt of maakt.