Tag Archives: positieve gezondheid

De gemiddelde medewerker spendeert een groot deel van zijn werkweek met collega’s op kantoor. Wel zo fijn als hij met plezier naar het werk gaat. Dit plezier hangt onder andere af van de mate van een gezond werkklimaat. Maar wat is dat eigenlijk, een gezond werkklimaat?

Continuïteit is een van de pijlers die ervoor zorgt dat de vitaliteit in de organisatie, binnen de teams en van de medewerkers stroomt. Wat is immers ook de continuïteit van jouw bedrijf als de medewerkers niet vitaal zijn? En wat specifiek ondersteunt de vitaliteit van de medewerkers als we spreken over het thema continuïteit? Welke rol speelt specifiek risicomanagement binnen jullie organisatie? Willen we van reactief naar proactief?

PreventiVIO staat in het blad AD Visie met het het artikel: Positieve Gezondheid: Focus op Veerkracht. Hierin wordt onder andere gesproken over: In Limburg loopt men voorop bij het toepassen van positieve gezondheid. Een aantal jaar geleden is de beweging Limburg Positief Gezond gestart, ondersteund door een actiecentrum. Een van de ambassadeurs is Anita Verstappen. […]