Tag Archives: #werkklimaat #vitaliteit #preventivio

De Arbowet stelt dat werknemers recht hebben op een gezonde en veilige werkplek. Maar er is meer. Werkplezier en waardering worden door veel werknemers zelfs als belangrijker ervaren dan de financiële vergoeding. Hoe is het werkklimaat in jouw organisatie?